Tài trợ bởi vatgia.com

Tem bảo hành

Tem bảo hành
Tem bào hành sản phẩm đảm bảo không làm giả, làm nhái khi đã dán tem bảo hành lên

Những yếu tố mà bạn cần lưu ý để có sản phẩm tem nhãn hoản hỏa đưa vào sử dụng đó chính là: Màu...