In card visit lấy liền

In card visit lấy liền

787
0
Giá rẻ cho 1 hộp cardvisit in máy cán màng mờ 2 mặt
In số lượng nhiều sẽ có giá rất tốt

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi đặt in card visit lấy ngay

Các loại mẫu và giá in card visit: Chất liệu giấy Couche 250g/m2, cán mờ 2 mặt

in card visit lấy ngay
Mẫu in card visit đẹp 1

1. Loại 1: name Card in 1 màu – giá 35.000đ số lượng nhiều

2. Loại 2: Card in nhiều màu – giá 45.000đ in số lượng 20h

in card visit lấy ngay
Mẫu in card visit đẹp 2
1x1.trans in card visit lấy ngay
Mẫu in card visit đẹp 3

3. Loại 3: Card in nhiều màu nền – giá 55.000đ

1x1.trans in card visit lấy ngay
Mẫu in card visit đẹp 4

1x1.trans in card visit lấy ngay

4. Loại 4: Card in nhiều màu nền đặc biệt – giá 65.000đ

1x1.trans in card visit lấy ngay

1x1.trans in card visit lấy ngay

5. Loại 5: Card visit in đặt theo yêu cầu, giấy ngoại conqueror, gango… giá từ 75.000 – 100.000đ tùy theo loại giấy và maket in

– See more at: http://www.Incardvisit.Com/card-visit-lay-ngay.Php

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN