Name card bạn cần không chỉ đơn giản là  một mảnh giấy trắng với tên và thông tin liên hệ vào nó để khách hàng tiềm năng biết đến bạn. Ngày nay, những người khách hàng sẽ gọi đầu tiên, chàng trai có tên của mình trên một tờ giấy hoặc một trong những điều để lại ấn tượng trên mảnh giấy nhỏ bé đó.

Bạn nhận được các ý tưởng, phải không? Cho dù bạn có muốn hay không, nếu bạn muốn theo kịp với các đối thủ cạnh tranh, bạn phải để cho họ thấy rằng bạn là một người chuyên nghiệp trong mọi cách có thể.

Nó là chưa một cơ hội để đi lên với những ý tưởng mới sáng tạo để trình bày bản sắc của công ty hoặc tiếp thị bản thân, và nó là cũng tốt tin tức cho mọi người, kể từ khi có phong cách, tấm name card đẹp là một cách tuyệt vời để thể hiện của bạn độc đáo và thậm chí có thể có được một lợi thế cạnh tranh.

Trong bộ sưu tập này chúng tôi giới thiệu 50 thiết kế card visit cảm hứng đẹp cho bạn, chúng tôi hy vọng nó sẽ cung cấp cho bạn một số ý tưởng và nguồn cảm hứng cho thiết kế dự án tiếp theo của bạn!

Business Card by XtrDesign

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Brandcore corporate by digitalAM

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

E-kwiat.Pl by RadASS

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Viewzi by SuperWindy

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business Card Design by R3M1X3D

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Flisky dot net business cards by flisk

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Sketchbot Biz Card V2 by sketchguy

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business card idea by mitch2004

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business cards by kpucu

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Pfd business cards v3 by crezo

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Osram Invitation by mohamedsaleh

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business time by jublin

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Krakatua Greeting Card by yienkeat

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

.:Indus Tuesdays:. by MolefaceNZ

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business Card Design by Hidden Creative

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business Card Design by Popcorn Initiative

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

AcidGFX business cards by AC-1D

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business Card Design Concept Render by Stephan Florquin

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Akira business cards render by daan-rutgers

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

ODD BUSINESS CARD VERSION 2 by MolefaceNZ

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

S.M.A.S.H. Business Card design by

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

CreativeWitty – Business Card by alvito

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Pixelflow Design business card by crezo

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business Card Design by Howl Fire

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business Card (red) by

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

PixelConceptions Business Card by FSDown

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

IB Business Card by innovativebliss

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business Card Design by Taste Chocolate

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Personal Cards V2 by niponwar

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business Card by GCTHawk7

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

.:Nox cards:. by 7UR

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Powerbase business card by iTudor

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Design Cannon :: Shelton Davis Business Card by sheltondavis

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Sample business card by rusadrianewald

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business Card Design by Monsieur Eureka

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Rhythm Kitchen business cards by Studio MIKMIK

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Simon Bouchard – Business Card by simonbouchard

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business Card by EAMejia

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business card Hegouaburu by S0LANGE

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Liquidworks business card by iTudor

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Ice Drink – Business Card by muriloVM

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Bluebird Design BC by The Mandate Press

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business Card by IkeGFX

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business Card by Collis – Psdtuts+

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Superevilbusinesscards by skm-industries

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Business Card 02 by ribcages

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

HS Interactivo Business Card by Shady-AU

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Muymra business cards by loc0

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

Just Creative Design Business Card by Jacob Cass

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

.:Xplicit business cards:. by 7UR

grey 50 name card thiết kế đơn giản

 

 


Nguyễn Nam Duy

Cung cấp các sản phẩm tem bảo hành chuyên nghiệp. Tem hologram, tem decal vỡ, tem decal nhãn dán sản phẩm, tem decal thiếc...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *